Full Name:
Company Name:
Company Add:
Company Tel:
Company Fax:
E-mail Address:
Messege:


  
  
Our contact information:

Wuhan Arai Oil Seal Manufacturing Co., Ltd.
Add: 15 Jiangfa Road, Jianghan District, Wuhan 430023 Hubei,P.R.China
Tel:
86-27-8356-0225 86-27-8356-0229
Fax:
86-27-8356-0476
Website: www.arai-china.com
E-mail: welcome-waos@sohu.com


Wuhan ArAi Oil Seal Manufacturing Co., Ltd., Chongqing Co., Ltd
Add: Room C304, Fuhua Building, 50 Yuzhou Road, Shiqiaopu, Chongqing City, 400039 China
Tel: 86-23-6861-3197
Fax: 86-23-6861-3197
E-mail: cq@arai-china.com
Wuhan ArAi Oil Seal Manufacturing Co., Ltd., Guangzhou Co., Ltd
Add: Room 2105A, Tianhe trade Building, 8 Zhongshan Road, Tianhe area, Guangzhou City, China
Tel: 86-20-8757-5257
Mob: 86-(0)13312812579
Fax: 86-20-8757-5257
Postal code : 510630
E-mail:(Chinese)yujinzhou@vip.sohu.com
E-mail:(Japanese)yokinyu@hotmail.com
Website: www.arai-china.com